Linea Trovata, de lijn van vondsten of vernieuwing

Linea Trovata, de lijn van vondsten of vernieuwing

Natuurpunt

Natuurpunt lanceerde samen met Linea Trovata al verschillende acties zoals 'Zonnen voor meer Natuur' en 'Grote daken gezocht'. Doel is om hun leden te overtuigen van de kracht van hernieuwbare energie. Bij elke aankoop ondersteunt Linea Trovata ook Natuurpunt om de aankoop van natuurgebieden te stimuleren.


Over Natuurpunt

Natuurpunt wil meer natuur! Natuurlijk moet er ruimte zijn om te wonen, te werken en ons te verplaatsen, maar hoe drukker het leven wordt, hoe meer nood de mensen hebben aan groen en natuur. Dankzij de inspanningen van Natuurpunt bleven unieke stroken bos, heide, duinen, valleigebieden en polderlandschappen gevrijwaard.

Natuurpunt wil betere natuur! Door deskundig beheer slagen de vrijwilligers van Natuurpunt erin de soortenrijkdom in de natuurgebieden te verhogen. Zeldzame en bedreigde diersoorten krijgen daardoor betere levenskansen.

Natuur voor iedereen! Natuurpunt beschermt onze natuurgebieden niet angstvallig achter prikkeldraad, maar stelt ze open voor iedereen, om ervan te genieten, om ze te bestuderen of om een handje toe te steken bij het beheer.

Geen groene eilandjes in een ecologisch rampgebied! Natuurpunt plaatst haar werking in een brede maatschappelijke context. Het is zinloos te ijveren voor prachtige natuurgebieden wanneer rondom de verloedering van bodem, water en lucht toeneemt. Daarom springt Natuurpunt in de bres voor een leefbare wereld voor mens, plant en dier, hier bij ons en overal op aarde.


Project 1001 zonne-installaties

Natuurpunt mobiliseert haar achterban al sinds 2008 om een actieve bijdrage te leveren in de strijd tegen klimaatverandering. Doel was om minstens 1001 zonne-installaties te plaatsen bij leden en sympathisanten. Na zorgvuldige afweging koos Natuurpunt Linea Trovata als partner voor dat project. Deze samenwerking loopt nu, vele jaren later, nog steeds verder!

Een deel van de opbrengst van het project besteedde Natuurpunt aan de aankoop van het Stappersven, een tot nu toe niet beschermd gedeelte van de Kalmthoutse Heide. Het 360 hectare grote natuurgebied herbergt zeldzame natuurwaarden (onder andere een van de laatste leefgebieden van de gladde slang) en heeft ook een belangrijke landschappelijke en cultuurhistorische waarde.


Zonnen voor meer Natuur

Linea Trovata biedt leden van Natuurpunt zeer goede prijzen, uitstekende kwaliteit en een perfecte service. Sinds de start van het project, circa acht jaar geleden, hebben we samen al meer dan 1100 installaties geplaatst!


Grote daken gezocht

Natuurpunt wil samen met Linea Trovata zo veel mogelijk dakeigenaars ertoe aanzetten om zonneboilers en fotovoltaïsche zonnepanelen te plaatsen. Scholen, organisaties, gemeenten,... kunnen hun dak verhuren aan Linea Trovata. Als het over grotere oppervlaktes gaat, is ook het investeringsbedrag groter. Bovendien gelden voor grote installaties andere richtlijnen. Om te vermijden dat praktische problemen ertoe leiden dat zonovergoten daken er ongebruikt blijven bij liggen, is Linea Trovata bereid zelf de investering te dragen. U krijgt dan een huurprijs of goedkope(re) groene stroom naargelang er veel of weinig lokaal verbruik aanwezig is.

Investeren in zonnepanelen en duurzame energie?

Vraag vandaag uw offerte aan en geniet in de toekomst maximaal van hernieuwbare energie.offerte

Offerte aanvragen