Enkel de slimste en meest duurzame energieoplossingen doorstaan het selectieproces van de tijd

Enkel de slimste en meest duurzame energieoplossingen doorstaan het selectieproces van de tijd

Zonneboiler

Warm water met thermisch zonne-energiesysteem

Zonnewarmte of zonnethermie vangt het invallende zonlicht op en zet het om in warmte om het sanitaire water en/of verwarmingsondersteuning op de gewenste temperatuur te krijgen. De zonnecollectoren verwarmen het koude leidingwater tot een temperatuur die kan liggen tussen 10° en 90°. De term zonneboiler wordt vaak gebruikt om de hele installatie te omschrijven, maar slaat eigenlijk enkel op een belangrijke component van uw installatie: het opslagvat.

Linea Trovata heeft op basis van ervaring en expertise nauwkeurig de componenten gekozen om een eigen kwalitatieve LT-zonneboiler voor sanitair warm water samen te stellen. Voor opwarming van sanitair warm water en cv-water werken we onder andere samen met het kwaliteitsmerk Viessmann.


“Met een LT Zonneboiler wordt ongeveer 60%
van de behoefte aan sanitair warm water gedekt.”


Op maat van de particulieren ontwikkelden we een performant en innovatief zonnethermiesysteem. Maar ook voor organisaties met een grote warmtevraag hebben we een efficiënte energieoplossing in huis. Ideaal voor warmwatertoepassingen in zwembaden, rusthuizen, ziekenhuizen, hotels, sportclubs, wellness,...

Thermische zonnecollectoren

Vraag offerte aan

Voordelen zonnewarmte

 • (Voor)verwarming voor de aanmaak van sanitair en/of cv-water
 • Korte terugverdientijd van 4 à 10 jaar
 • Onuitputtelijke energiebron
 • Duurzame installatie van 20 jaar
 • Energiebesparing tot 60% mogelijk
 • Ondersteuningsmaatregelen van de overheid - premie per m² collector via de distributienetbeheerder (Eandis / Infrax / ...)

zonnecollectoren werkingHoe werkt zonnewarmte?

Zonnecellen in thermische systemen werken helemaal verschillend dan fotovoltaïsche zonne-energiesystemen.

Een zonnecollector vangt het invallende licht op en zet het om in warmte. Een warmtetransporterende vloeistof (glycolmengsel) brengt de zonnewarmte tot bij de boiler. In de boiler wordt de zonnewarmte afgegeven aan het koude sanitair water waarna de vloeistof opnieuw vertrekt richting zonnecollector om zich opnieuw op te warmen. Een circulatiepomp zorgt voor het rondpompen van de warmtetransporterende vloeistof. In de boiler wordt het warme water bewaard tot gebruik. Een naverwarmingsysteem kan het water indien nodig op de gewenste temperatuur krijgen. Een regelaar zorgt voor de aansturing van de circulatiepomp en de beveiliging van de installatie.

LT Zonneboiler om sanitair water op te warmen

Linea Trovata ontwikkelde een innovatieve en prijs-kwaliteit uitstekende zonneboilerinstallatie. Uw hele installatie bestaat uit een aantal kwalitatieve componenten om een maximaal energieresultaat te bereiken: zonneboiler, zonnecollector en zonnepompstation.

 1. Efficiënte en krachtige zonnecollector
  De LT-zonnecollector is een budgetvriendelijke vlakke plaatcollector ideaal voor het opwarmen van tap- en cv-water. Invallend zonlicht wordt op een efficiënte manier omgezet dankzij een ijzerarme transparante beglazing met een hoge lichtdoorlatendheid en een spectraal selectieve absorber. Het aluminium kader staat garant voor een doorgedreven isolatie en een lange levensduur.

  zonnecollectoren werking

 2. Staande indirecte zonneboiler
  LT-geëmailleerde boiler met dubbele serpentijnwisselaar voor productie van tapwater. Onderaan sluit men de zonnecollector aan, bovenaan de naverwarming. Er is een hoge corrosiebestendigheid door de magnesiumanode. De boiler is voorzien van een hoogwaardige isolatiemantel, beschikt over een handige thermometer en biedt de mogelijkheid om een elektrische weerstand aan te sluiten.

 3. Betrouwbare zonnepompgroep met intelligente regeling
  De LT-zonnepompgroep is een compact en geïsoleerd geheel bestaande uit o.a. twee kogelkranen met terugslagklep, thermometers, circulatiepomp, debietmeter, manometer, veiligheidsklep, ... De intelligente elektronische regeling garandeert een optimale samenwerking tussen de verschillende zonneboileronderdelen.

Zonneboiler als verwarmingsondersteuning en sanitair warm water

Voor de combinatie sanitair warm water en verwarmingsondersteuning doet Linea Trovata vaak een beroep op het kwaliteitsmerk Viessmann. In dit systeem fungeert de zonneboiler als verwarmingsondersteuning en sanitair warm water. In het voorraadvat bevindt zich enkel water geschikt voor cv-toepassingen.

Sanitair warm water via een warmtewisselaar

Typisch is het schouwsysteem waardoor er een temperatuurgelaagdheid van het water in het voorraadvat of de zonneboiler ontstaat. Bovenaan zit het warme water, onderaan is het koud. Zodra de zonnecollectoren in werking treden, circuleert het opgewarmde water in een soort schouw van het voorraadvat. Op precieze hoogtes in de schouw kan het opgewarmde water via klepjes in de zonneboiler. Dat zal enkel lukken als het water van de collector even warm is als in de zonneboiler. Het ‘sterkere’ koude water zal immers te veel tegendruk uitoefenen waardoor het warme water niet naar binnen kan. Gevolg? Het opgewarmde water stijgt in de schouw totdat het zelf ‘sterk’ genoeg is om een klepje open te duwen en zich te vermengen met het water in het voorraadvat. Een revolutionair en gepatenteerd systeem.

Naverwarming voor sanitair water.

Het warme water voor sanitaire toepassingen zoals lavabo, douche en bad gaat via een warmtewisselaar waarbij het water extra wordt opgewarmd. Het grote voordeel is dat je geen stilstaand warm water hebt en er met andere woorden geen gevaar optreedt voor de legionellabacterie. Voor de naverwarming heb je nog de mogelijkheid om de bestaande verwarming, een nieuwe condensatieketel, een warmtepomp of een pelletketel te gebruiken.

Linea Trovata beschikt ook over een systeem zonder gelaagdheid.

Naakte absorber

Ideaal voor lage temperatuurtoepassingen om bijvoorbeeld de temperatuur in een zwembad met 5 à 10 graden te laten stijgen.

Voordelen

 • Geen dure beglazing, omkasting en isolatie
 • Geen warmtewisselaar
 • Bestaande filterpomp gebruiken als circulatiepomp


Vlakke plaatcollectoren

De vlakke plaatcollector is een duurzaam systeem ideaal voor sanitair warm water en verwarmingsondersteuning. Belangrijk is de spectraal selectieve laag, waarbij die zorgt voor een optimaal collectorrendement.

Voordelen

 • Optimaal collectorrendement, veel meer warmte per m² dan bij de naakte collectoren
 • Spectraal selectieve laag verhoogt absorptie en beperkt de emissie
 • Prijs-kwaliteit uitstekend


Vacuümcollectoren

Geschikt voor hoge temperatuurtoepassingen bij verwarming, absorptiekoeling, industrie. Vacuümcollectoren beschikken over een hoge isolatiegraad waardoor convectieverliezen praktisch vermeden worden.

Voordelen

 • Montage verticaal of horizontaal (+0° tot 90°)
 • Gemakkelijke montage van de afzonderlijke buizen.
 • Buizen kunnen naar de zon gericht worden, max. 20°

Een zonneboiler met naverwarming verbruikt heel wat minder energie dan een volledige opwarming van het sanitaire water door een klassiek energiesysteem. Ook bij onvoldoende zonaanbod zorgt de zon nog steeds voor de voorverwarming van het water. Een persoon verbruikt per dag gemiddeld 50 liter water, wat door het gebruik van een zonneboiler tot 60% duurzaam verwarmd kan worden.

Algemeen kan je stellen dat je met zonne-energie tot 35% kan besparen op het verwarmen van sanitair en cv-water. Vervang je hierbij nog eens de oude ketel dan kan je nog eens 35% besparen. In totaal kan je tot 60% besparen.

De grootste opbrengst is te verwachten als de collector naar het zuiden gericht wordt. Een te kleine hellingsgraad moet vermeden worden vanwege de grote warmtebehoefte in de winter en de lage stand van de zon. Ideaal is een hellingsgraad van 45 à 60°.

Opbrengst LT Zonneboiler voor sanitair warm water

Om een optimale verhouding tussen opbrengst en installatiekost te bekomen, is het verbruik, de behoefte en de oriëntatie van het dak belangrijk. Hierbij kiezen we voor 2 collectoren en een 200 liter vat ofwel voor 4 collectoren en een 500 liter vat. Met de LT-zonneboiler bereik je een besparing tot circa 60% voor de opwarming van sanitair warm water.

Opbrengst zonneboiler voor ruimteverwarming en sanitair warm water

Een zonnesysteem voor verwarming kan uit minimum 2 tot meerdere tientallen vierkante meter collectoren bestaan, die gekoppeld worden aan een buffervat van circa 300 tot 1.000 liter, of meer.

Montage van collectoren

Opdak - Bevestiging op een montageprofiel met dakhaken onder de dakdekking (pannen, leien) of met stokbouten door de dakdekking.

Indak - Collector wordt in de dakbedekking ingebouwd.

Vrijstaande montage - Plaatsing op het dak via een montagestructuur en ballast.

De verwachte levensduur van een zonneboiler bedraagt minstens circa 20 jaar. Een driejaarlijks onderhoud door een vakman is noodzakelijk. Hierbij wordt onder andere de magnesiumanode vervangen bij de LT-zonneboiler en het vervangen/afvoeren van zonneboilermedium.

Een zonneboiler is een heel interessant en laagdrempelig energiesysteem voor verwarming van sanitair warm water en verwarmingsondersteuning. Zowel voor particulieren als ondernemingen.

 • Zwembaden
 • Sportclubs
 • Rusthuizen
 • Ziekenhuizen
 • Hotels
 • Land- en tuinbouw